ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 10 ZÍSKALA CERTIFIKÁT ZNÁMKY JAKOSTI

Efektivní a zcela vyhovující – tak lze shrnout závěr auditu, jehož cílem bylo posoudit systém řízení příspěvkové organizace Školní jídelna Praha 10.

Naše organizace získala mezinárodně uznávaný Certifikát známky jakosti ČSN EN ISO 9001 již dvakrát a letos na jaře podstoupila tzv. recertifikační audit. Experti renomované společnosti Bureau Veritas Czech republic prozkoumali náš způsob řízení a shledali ho efektivním a zcela vyhovujícím. Zmíněný certifikát dosvědčující, že naše organizace vyhovuje všem předpisům a potřebám zákazníků, jsme proto bez sebemenších potíží získali potřetí.

Auditoři ocenili kromě jiného to, že Školní jídelna Praha 10 spolupracuje se specialisty na výživu, uvítali orientaci vedoucích pracovníků prověřovaných jídelen v této problematice a celkovou podporu, kterou management společnosti věnuje zdravé a zdravotně nezávadné stravě.

S ohledem na dobré výsledky auditoři současně doporučili pokračovat v certifikaci podle standardu ISO 22000. Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost potravin a jejich začlenění do řídících činností organizace tak, aby bylo možné dodat spotřebiteli bezpečné produkty. Certifikace podle požadavků normy ISO 22000 pochopitelně zvyšuje i prestiž organizace.