Na základě zpracování elektronické přihlášky ke školnímu stravování, aplikace umožňuje nejen objednávání jídla v osobním stravovacím účtu , ale lze si v ní zobrazit stav vyúčtování, přehled a statistiky odebraných jídel, mít pod kontrolou výši stravovacího kreditu, filtrovat pokrmy, které obsahují vhodné či nevhodné alergeny a mnoho dalšího.

Šj Břečťanová

Vedoucí: Jana Zapletalová
Mobil: 731 791 923, 774 450 022
Email: brectanova@sjp10.cz

Objednat


Šj Jakutská

Vedoucí: Irena Benešová
Mobil: 774 450 026

Email: jakutska@sjp10.cz

Objednat


Šj Olešská

Vedoucí: Veronika Botková
Mobil: 774 450 029
Email: olesska@sjp10.cz

Objednat


Šj U Roháčových kasáren

Vedoucí: Helena Černá
Mobil: 774 450 025
Email: urohacovychkasaren@sjp10.cz

Objednat


Šj Brigádníků

Vedoucí: Jiří Schellong
Mobil: 774 450 021
Email: brigadniku@sjp10.cz

Objednat


Šj Kodaňská

Vedoucí: Eva Ludvíková
Mobil: 774 450 027, 735 755 795
Email: kodanska@sjp10.cz

Objednat


Šj Vladivostocká

Vedoucí: Dana Procházková
Mobil: 774 450 034
Email: vladivostocká@sjp10.cz

Objednat


ŠJ U Vršovického nádraží

Vedoucí: Adéla Váňová
Mobil: 774 450 032
Mail: uvrsovickehonadrazi@sjp10.cz

Objednat


Šj Gutova

Vedoucí: Jiří Pšenčík
Mobil: 774 450 023
Email: gutova@sjp10.cz

Objednat


Šj V Rybníčkách

Vedoucí: Alena Nekolová
Mobil: 774 450 033
Email: vrybnickach@sjp10.cz

Objednat


Šj Švehlova

Vedoucí: Michaela Žáčková
Mobil: 774 450 030
Email: svehlova@sjp10.cz

Objednat


Šj Hostýnská

Vedoucí: Dana Třísková
Mobil: 731 658 239, 774 450 024
Email: hostynska@sjp10.cz

Objednat


Šj Nad Vodovodem

Vedoucí: Lucie Hůjová
Mobil: 774 450 028
Email: nadvodovodem@sjp10.cz

Objednat


Jídelna Vršovická

Vedoucí: Helena Černá
Mobil: 774 450 025
Email: jidelnavrsovicka@sjp10.cz

Objednat


Od školního roku 2019/2020 probíhá přihlašování ke školnímu stravování nových strávníků již primárně elektronicky a to prostřednictvím internetové aplikace.

Přihlásit ke stravování nového strávníka  

Zeleninový salát

28.9.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

30.9.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

1.10.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

Vytvoření sjednoceného jídelního lístku  je samo o sobě důkazem, že organice velmi dbá o dodržování všech zásad školního stravování a plnění spotřebního koše.

Sjednocený jídelní lístek má následující pravidla:

 • každá z vedoucích provozoven školního stravování je povinna vařit polévku a dvě hlavní jídla
 • každá vedoucí má svobodu si k jednotlivým hlavním jídlům zvolit přílohu jakou uzná za vhodné (dražší, levnější, více/méně nutričně vydatnou)
 • každá vedoucí provozovny má svobodu si definovat které ze dvou hlavních jídel bude mít při objednávkách strávníků č. 1 a který pokrm bude číslo 2.
 • každá vedoucí provozovny je povinna dbát výživových a nutričních hodnot a dle vlastního finančního sledování k obědu doplňovat  další pochutiny pro zpestření stravy (čerstvé bylinky, různorodé nápoje, ovoce a zeleninu kusově nebo saláty, dezerty, mléčné výrobky….atd.)

Jeho dalším efektem je, že právě díky sjednocenému jídelnímu lístku teprve můžeme sdílet a sjednocovat data a vyhodnocovat a efektivně sledovat hospodaření organizace. V dalším případě a právě díky sjednocenému JL, kdy hlavní pokrmy jsou na několika provozovnách co do hlavní suroviny stejné, odpovídajícím způsobem tlačit dodavatele k co nejlepší kvalitě a speciálním nabídkám.

Sjednocený jídelní lístek neplatí v současné době pro tyto provozy:  ŠJ U Roháčových kasáren, ŠJ Hostýnská, ŠJ Švehlova, Sámova a Zvonková.

Výhody z pohledu řízení a vedení firmy:

 • Zavedení jednotného systému stravování
 • Nastavení jednotných receptur a postupů při výrobě jídla (použité suroviny a stručný technologický postup)
 • Nastavení jednotného kalkulačního listu
 • Zcela jasná a zřetelná cena za jednotku
 • Cílem je také sjednotit vzhled pokrmu, inventář a způsob podávání hostovi v odbytovém středisku.
 • Sjednocení pracovních pomůcek
 • Lepší koordinace při zařazování jídel méně pracných, lehkých, nízkokalorických a méně finančně nákladné, případně sezónních
 • Sjednocení názvů jídel a jejich popis: správné názvy dle receptur a kalkulačního listu (druh masa,způsob úpravy, použité ingredience)
 • Jednotná archivace po kontrolní a dozorové orgány státní správy
 • Vhodný marketingový nástroj pro podporu prodeje
 • Snaha personálu zachovat si vlastní identitu

Výhody z pohledu provozu:

 • Zlepšení orientace a rozhodování personálu

Odstranění složitostí při přípravě pokrmů (jednoduchost přípravy, snížení času při přípravě).

Organizace školní jídelna si velmi dobře uvědomuje, jak je důležité získávat zpětnou vazbu na kvalitu stravy od svých strávníků. Proto přišla s návrhem, jak se tyto informace dozvědět.

 • zřízení stravovacích komisí z řad školy a strávníků,
 • zavedení knihy pochval a stížností na jednotlivé jídelny,
 • vytvoření hodnotícího nástroje na internetových stránkách organizace, který bude známkovat jednotlivé jídelny a vyjadřovat spokojenost strávníka.

Ze strany ŠJP10 byl nabídnut závazek, kterým se organizace zavazuje účastnit termínů konání stravovacích komisí, řešit vznesené nedostatky a požadavky a to za účasti ředitele a výživového odborníka. Ve druhém případě se organizace zavazuje pravidelně kontrolovat knihu pochval a stížností ve smyslu odstranění uvedených požadavků na nápravu.

Jako důkaz podpory v oblasti získávání názoru a hodnocení kvality a úrovně stravy stran strávníků, organizace do svých internetových stránek ke každé provozovně zapracovala nástroj, který umožňuje strávníkovi komentovat, známkovat a svobodně se vyjádřit k oblastem:

 • Chuť jídla
 • Kvalita surovin
 • Servis pokrmů na talíř
 • Ochota a vřelost personálu kuchyně
 • Prostředí jídelny
+ Aktuální jídelníček

28.9.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

30.9.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

1.10.2023

Na tento den neplatí sjednocený jídelní lístek.

+ Sjednocený jídelní lístek

Vytvoření sjednoceného jídelního lístku  je samo o sobě důkazem, že organice velmi dbá o dodržování všech zásad školního stravování a plnění spotřebního koše.

Sjednocený jídelní lístek má následující pravidla:

 • každá z vedoucích provozoven školního stravování je povinna vařit polévku a dvě hlavní jídla
 • každá vedoucí má svobodu si k jednotlivým hlavním jídlům zvolit přílohu jakou uzná za vhodné (dražší, levnější, více/méně nutričně vydatnou)
 • každá vedoucí provozovny má svobodu si definovat které ze dvou hlavních jídel bude mít při objednávkách strávníků č. 1 a který pokrm bude číslo 2.
 • každá vedoucí provozovny je povinna dbát výživových a nutričních hodnot a dle vlastního finančního sledování k obědu doplňovat  další pochutiny pro zpestření stravy (čerstvé bylinky, různorodé nápoje, ovoce a zeleninu kusově nebo saláty, dezerty, mléčné výrobky….atd.)

Jeho dalším efektem je, že právě díky sjednocenému jídelnímu lístku teprve můžeme sdílet a sjednocovat data a vyhodnocovat a efektivně sledovat hospodaření organizace. V dalším případě a právě díky sjednocenému JL, kdy hlavní pokrmy jsou na několika provozovnách co do hlavní suroviny stejné, odpovídajícím způsobem tlačit dodavatele k co nejlepší kvalitě a speciálním nabídkám.

Sjednocený jídelní lístek neplatí v současné době pro tyto provozy:  ŠJ U Roháčových kasáren, ŠJ Hostýnská, ŠJ Švehlova, Sámova a Zvonková.

+ Výhody sjednoceného JL

Výhody z pohledu řízení a vedení firmy:

 • Zavedení jednotného systému stravování
 • Nastavení jednotných receptur a postupů při výrobě jídla (použité suroviny a stručný technologický postup)
 • Nastavení jednotného kalkulačního listu
 • Zcela jasná a zřetelná cena za jednotku
 • Cílem je také sjednotit vzhled pokrmu, inventář a způsob podávání hostovi v odbytovém středisku.
 • Sjednocení pracovních pomůcek
 • Lepší koordinace při zařazování jídel méně pracných, lehkých, nízkokalorických a méně finančně nákladné, případně sezónních
 • Sjednocení názvů jídel a jejich popis: správné názvy dle receptur a kalkulačního listu (druh masa,způsob úpravy, použité ingredience)
 • Jednotná archivace po kontrolní a dozorové orgány státní správy
 • Vhodný marketingový nástroj pro podporu prodeje
 • Snaha personálu zachovat si vlastní identitu

Výhody z pohledu provozu:

 • Zlepšení orientace a rozhodování personálu

Odstranění složitostí při přípravě pokrmů (jednoduchost přípravy, snížení času při přípravě).

+ Hodnocení kvality stravy

Organizace školní jídelna si velmi dobře uvědomuje, jak je důležité získávat zpětnou vazbu na kvalitu stravy od svých strávníků. Proto přišla s návrhem, jak se tyto informace dozvědět.

 • zřízení stravovacích komisí z řad školy a strávníků,
 • zavedení knihy pochval a stížností na jednotlivé jídelny,
 • vytvoření hodnotícího nástroje na internetových stránkách organizace, který bude známkovat jednotlivé jídelny a vyjadřovat spokojenost strávníka.

Ze strany ŠJP10 byl nabídnut závazek, kterým se organizace zavazuje účastnit termínů konání stravovacích komisí, řešit vznesené nedostatky a požadavky a to za účasti ředitele a výživového odborníka. Ve druhém případě se organizace zavazuje pravidelně kontrolovat knihu pochval a stížností ve smyslu odstranění uvedených požadavků na nápravu.

Jako důkaz podpory v oblasti získávání názoru a hodnocení kvality a úrovně stravy stran strávníků, organizace do svých internetových stránek ke každé provozovně zapracovala nástroj, který umožňuje strávníkovi komentovat, známkovat a svobodně se vyjádřit k oblastem:

 • Chuť jídla
 • Kvalita surovin
 • Servis pokrmů na talíř
 • Ochota a vřelost personálu kuchyně
 • Prostředí jídelny

Ceník školního stravování

Ceny obědů pro školní rok 2023/2024 u jednotlivých kategorií strávníků (s účinností od 4.9.2023)

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Ceník v pdf si je možné stáhnout zde.

Aktuality a nutriční poradna

PROMINUTÍ STRAVNÉHO – BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM – POKRAČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti a Usnesením č. 5/67 ze dne 22.6.2023 bylo umožněno školám a školským zařízením pokračovat v realizaci i ve školním roce 2023/2024.

Čtěte prosím zdehttps://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Více

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDY PRO SENIORY

Městská část Praha 10 myslí na spoluobčany, kteří se ocitají v tíživé finanční situaci. Inflace, zdražování energií a celkově narůstající životní náklady ohrožují chod stále většího počtu domácností, kde se často nedostává ani peněz na potraviny. Vedení radnice proto v lednu odstartovalo speciální projekt na pomoc potřebné skupině seniorů, kteří nyní mohou odebírat obědy ze školních jídelen za zvýhodněné ceny.

Více

проект “Допомагаємо разом з ЮНІСЕФ”, для покриття оплати шкільних обідів

Шановний,

Інформуємо вас про можливість скористатися проектом “Допомагаємо разом з ЮНІСЕФ”. Проект реалізується організацією “Жінки для жінок” у співпраці з ЮНІСЕФ під егідою Празької міської ради.

Více

Naše organizace spravuje v současné době 14 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování žákům 13 základních škol, 6 mateřských škol, zaměstnancům MČ Praha 10 a dalším subjektům na Praze 10 včetně několika středních a vyšších odborných škol. Denně obsloužíme v průměru 10 000 strávníků, o které se stará 127 našich zaměstnanců.  Naši zaměstnanci v rámci zlepšování kvality stravování a služeb absolvují každoročně školení např. o Bezpečnosti práce,  o Hygienickém minimu nebo o Systému kritických bodů (HACCP) v provozech veřejného stravování.

Na všech provozovnách nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel a každá provozovna zajišťuje z řad svých zaměstnanců dozor na jídelně v době výdeje obědů.  Řídíme se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách.  Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto nám umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

Naše organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 22000:2006 pro stravovací služby a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

V cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu , znění školského zákona 561/2004 a  vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

Organizace chce poskytovat svým strávníkům kvalitní pokrm vyrobený z kvalitních surovin a chce eliminovat produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel. V dalších činnostech bude organice nadále svým zaměstnancům poskytovat pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců  pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních  technologií.  Vzdělávání našich zaměstnanců považujeme za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi. V neposlední řadě bude organizace omlazovat staré a již nevyhovující výrobní stroje a zařízení na jednotlivých provozech a v roce 2013 provede kompletní rekonstrukci  třech provozoven v době letních prázdnin.  

Věříme, že tato opatření vedou ke zkvalitnění školního stravování a spokojenosti strávníků…

Ředitel organizace
Mgr. Jaroslav Vrtiška
tel.: +420  267 093 540

Kancelář ředitele
tel.: +420  267 093 540, +420 702 122 002, email: asistentka@sjp10.cz

Personální oddělení
tel.: +420  267 093 499, +420 604 563 190, email: personalni@sjp10.cz

Účetní oddělení
tel.: +420  267 093 222, tel.: +420  734 442 654  email: ucetni@sjp10.cz

Nutriční terapeutka
Adriana Michalcová, DiS

tel:  +420 734 837 354, email: diety@sjp10.cz

Aktuální rozpočet  – schválený rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 a schválený střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 2018 a 2019 příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 10, http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx.

Certifikáty udělené naší organizaci:

GDPR – zásady zpracování: informační povinnost ŠJP10

V této sekci uveřejňujeme odpovědi na obdržené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď č. 1_na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

+ Kdo jsme

Naše organizace spravuje v současné době 14 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování žákům 13 základních škol, 6 mateřských škol, zaměstnancům MČ Praha 10 a dalším subjektům na Praze 10 včetně několika středních a vyšších odborných škol. Denně obsloužíme v průměru 10 000 strávníků, o které se stará 127 našich zaměstnanců.  Naši zaměstnanci v rámci zlepšování kvality stravování a služeb absolvují každoročně školení např. o Bezpečnosti práce,  o Hygienickém minimu nebo o Systému kritických bodů (HACCP) v provozech veřejného stravování.

Na všech provozovnách nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel a každá provozovna zajišťuje z řad svých zaměstnanců dozor na jídelně v době výdeje obědů.  Řídíme se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách.  Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto nám umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

Naše organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 22000:2006 pro stravovací služby a certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.

+ Vize a cile

V cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu , znění školského zákona 561/2004 a  vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

Organizace chce poskytovat svým strávníkům kvalitní pokrm vyrobený z kvalitních surovin a chce eliminovat produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel. V dalších činnostech bude organice nadále svým zaměstnancům poskytovat pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců  pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních  technologií.  Vzdělávání našich zaměstnanců považujeme za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi. V neposlední řadě bude organizace omlazovat staré a již nevyhovující výrobní stroje a zařízení na jednotlivých provozech a v roce 2013 provede kompletní rekonstrukci  třech provozoven v době letních prázdnin.  

Věříme, že tato opatření vedou ke zkvalitnění školního stravování a spokojenosti strávníků…

+ Náš tým

Ředitel organizace
Mgr. Jaroslav Vrtiška
tel.: +420  267 093 540

Kancelář ředitele
tel.: +420  267 093 540, +420 702 122 002, email: asistentka@sjp10.cz

Personální oddělení
tel.: +420  267 093 499, +420 604 563 190, email: personalni@sjp10.cz

Účetní oddělení
tel.: +420  267 093 222, tel.: +420  734 442 654  email: ucetni@sjp10.cz

Nutriční terapeutka
Adriana Michalcová, DiS

tel:  +420 734 837 354, email: diety@sjp10.cz

+ Dokumenty

Aktuální rozpočet  – schválený rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 a schválený střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 2018 a 2019 příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10 naleznete na internetových stránkách městské části Praha 10, http://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx.

Certifikáty udělené naší organizaci:

GDPR – zásady zpracování: informační povinnost ŠJP10

+ Odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

V této sekci uveřejňujeme odpovědi na obdržené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď č. 1_na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106_1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Kontakt

Kontaktní informace

Kontakty na jednotlivé jídelny:

Kontakty na ředitelství organizace:

Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizace
Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon  Vršovická 68, 101 00 Praha 10

MetroUI-Other-Phone-icon Tel.: +420  267 093 540
1371093530 E-mail: info@sjp10.cz
MetroUI-Other-Phone-icon IČ: 712 12 311
MetroUI-Other-Phone-icon DIČ: CZ 712 12 311

Sídlo kanceláře organizace:
Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, budova C, 1. patro, č. dveří 124

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon  Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva