Pozitivní výsledky plnění Spotřebního koše za rok 2016 školních jídelen organizace

Představujeme Vám výsledky plnění spotřebního koše školních jídelen organizace za rok 2016.

Spotřební koš a jeho plnění je v organizaci sledováno měsíčně na všech školních jídelnách, Nutriční terapeutkou, která provádí řádnou kontrolu čerpání a plnění výživových hodnot podávané stravy na jednotlivých provozovnách. Na začátku roku 2017 organizace nařídila plánovaný audit, tj.  přímou kontrola skladových položek potravin na všech školních jídelnách organizace a kontrolu správného zařazení jednotlivých potravin do komodit spotřebního koše, následně proběhlo vyhodnocení procentuelního plnění spotřebních košů za celý rok 2016 za všechny školní jídelny. Výpočet a plnění spotřebního koše se provádí ze skutečně vyrobených pokrmů podaných strávníkům ke konzumaci.

Výsledek kontroly Vám přinášíme ve zprávě nutričního terapeuta, která je přiložena.

Z výsledku vyplývá, že školní jídelny organizace řádně plní spotřební koš, řádně implementují vyhlášku o školním stravování a nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke Spotřebnímu koši. V některých případech dosahujeme výsledky velmi dobré, zejména v podání zeleniny na 117,13% a ryb na 105,27%. K dosažení maxima nám v oblasti luštěnin schází 5,32% a v oblasti ovoce 4,94%.

Je pravdou, že jsme se více zaměřili na Ministerstvem zdravotnictví doporučenou zeleninu, což je důvodem proč je ovoce o 4,94% nižší.

Budeme dále intenzivně pracovat na řádném plnění spotřebního koše a zkoušet nové kombinace pokrmů a receptur tak, abychom dále zajištovali řádné podání výživových hodnot našim strávníkům. Případné dotazy ke spotřebnímu koši či plnění výživových hodnot lze konzultovat s Nutriční poradkyní Adrianou Michalcovou email: diety@sjp10.cz