Organizace ŠJP10 dbá o pravidelné každoroční proškolení svých zaměstnanců

Organizace zajistila každoroční proškolení všech zaměstnanců organizace v oblasti BOZP, PO, HACCP a Hygienického minima, které proběhlo před začátkem nového školního roku, poslední prázdninový den 31.8.2017 na provozovně ŠJ U Roháčových kasáren.