Bezpečí pro naše strávníky

Organizace ŠJP10 dbá o zdraví a bezpečnost nejen svých zaměstnanců, ale i strávníků stravujících se v našich jídelnách.

Organizace zajistila školení pro vedoucí pracovníky, kteří absolvovali kurz POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI a aktivní nácvik zásad poskytování první pomoci.