Prodloužení sběru žádostí o prominutí stravného v rámci balíčku pomoci Pražským domácnostem

Informujeme Vás, že sběr žádostí o Prominutí stravného se prodlužuje. Sběr žádostí je zahájen dnešním dnem a trvá  do termínu do 25. 10. 2022.

Termíny sběru žádostí ve školních jídelnách:

  • denně od 7.30 do 15.00hod , do termínu 25.10.2022,
  • žádosti prosím předávejte na k tomu určeném formuláři,
  • žádosti předávejte osobně (nikoli elektronicky) přímo vedoucí školní jídelny, kde je vaše dítě přihlášeno ke stravování,
  • v případě potřeby kontaktujte telefonicky vedoucí školní jídelny.