Ocenění pro naše jídelny

Městská část Praha 10 je druhým nejlepším zřizovatelem školních jídelen v České republice. Obdrželi jsme ocenění (2.místo) na Mezinárodní konferenci k 70.výročí školního stravování, konané v říjnu 2015.

Hlavním tématem konference bylo České a Slovenské školní stravování. Své příspěvky k danému tématu přednášeli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a předsedové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Své poznatky a zkušenosti z oblasti školního stravování prezentovali i zástupci z Japonska, Švédska a IHCP Nutrition EU.

Ocenění nejlepších zřizovatelů a školních jídelen ČR a SR za významný posun školního stravování převzal Mgr. Jaroslav Vrtiška, ředitel organizace Školní jídelna Praha 10, p.o.,  která zajištuje na městské části Praha 10 nejen školní stravování.

Slavnostní závěr konference patřil bodu programu „Ocenění nejlepších zřizovatelů a školních jídelen ČR a SR“. Hodnotila se celková činnost školní jídelny a její přínos pro rozvoj školního stravování v daném regionu.

V ČR se nachází cca 9600 školních jídelen a v SR cca 4000 školních jídelen. Z několika desítek zřizovatelů školních jídelen a školních jídelen v ČR a SR, které byly organizátory a představiteli této konference na základě jejich průzkumů napříč oběma zeměmi nominovány,  byly vybrány tři, které získaly nejvyšší ocenění v kategorii školních jídelen.

V případě MČ Praha 10 a jí zřízené organizace Školní jídelna Praha 10 p.o. to je krásné 2. místo. První místo získalo město Ostrava a třetí místo město Pardubice.