Dotace pomáhá – porovnání spotřeby komodit Ovoce a Zelenina

Porovnali jsme spotřebu komodit ovoce a zeleniny před dotací a po dotaci na stravování. Porovnání vychází ze Spotřebních košů školních jídelen za rok 2016 proti roku 2017, kdy městská číst uvolnila dotaci 2,-Kč na strávníka.

Výsledkem průzkumu provedeným Nutriční terapeutkou nad všemi školními jídelnami organizace a analýzou dat z provozoven, je skutečnost, že spotřeba ovoce je vyšší o 9,78% a v případě zeleniny je navýšení o 11,97%.