Úprava ceny školního stravování pro školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,

dovolte mi Vás informovat o Nových cenách školního stravování platných od nového školního roku 2019/2020. Poslední úprava cen školního stravování proběhla v roce 2013. Za dobu od roku 2013 se v oblasti nákladů mnohé změnilo.

Index spotřebitelských cen potravin za období 2013 – duben 2019 vzrostl o 8,3 %. I přes toto zvýšení cen potravin, které eskaluje zejména v posledních měsících, ŠJ Praha 10 dokázala do jisté míry stabilizovat sortiment nabízených jídel s důrazem na používání čerstvých surovin a nabídku čerstvých potravin. Pestrost nabídky sortimentu ovocných a zeleninových salátů se v některých dnech zúžila a v některých týdnech, zejména v zimním a jarním období, musela být snížena i frekvence četnosti podání.

S ohledem na předpokládaný vývoj na trhu, kdy nelze očekávat pokles cen potravin, ale spíše jejich další nárůst, bylo racionálním krokem zvážit otázku navýšení ceny školního stravování.  Pokud by výše stravného zůstala i nadále stejná, hrozilo by, že by muselo dojít k oficiální redukci nadstandartní nabídky jídla pro děti – např. menší frekvence a/nebo menší výběr čerstvé zeleniny a ovoce, doplňků stravy, omezení nabídky dvou druhů pokrmů denně, omezení nabídky výroby nákladnějších pokrmů, což by bylo v rozporu se strategickými cíli ŠJ Praha 10 v následujících letech a s požadavky mnoha strávníků. Úprava ceny školního stravování od roku 2013 činí navýšení ceny za oběd o  3 Kč.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Nároky na poskytování výživově hodnotných potravin ve školním stravování se neustále zvyšují.

Mimo jiné se ŠJ Praha 10 souběžně snaží aby část potřebného zvýšení stravného „vstřebala“ interně – větší efektivitou přípravy jídel a tlakem na dodavatele zásadních komodit.

Je to nezbytný prostředek pro to, aby ŠJ Praha 10 mohla dětem připravovat výživově hodnotná pestrá jídla z primárně čerstvých surovin a nabízet jim co nejčastěji čerstvou zeleninu a ovoce nad rámec minimálních požadavků stanovených právními předpisy o školním stravování. Hlavním cílem ŠJ Praha 10 je spokojený a sytý dětský strávník, který se na oběd ve škole těší.

 

Děkuji

 

Mgr. Jaroslav Vrtiška, ředitel organizace