Školní jídelna, Praha 10 zapojena do přípravy reorganizace systému školního stravování v ČR

Vážení strávníci, milí kolegové,

je mi potěšením informovat Vás, že na základě výsledků dosahovaných organizací Školní jídelna, Praha 10 jsem byl nominován a následně pověřen spoluprací na chystané modernizaci systému školního stravování v České republice, připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jde nejen o uznání naší dlouhodobé práce, ale také o závazek důstojně reprezentovat naši městskou část. Jejím představitelům bych v této souvislosti rád poděkoval za vytvoření podmínek, díky nimž je Školní jídelna, Praha 10, p. o.  uznávaným příkladem dobré praxe. Vám, svým kolegům, pak chci vyjádřit velké díky za mimořádné osobní nasazení, s nímž přistupujete ke své práci.

Naše organizace je příspěvkovou organizací ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a současně je školským zařízením ve smyslu § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zajištuje školní, závodní a dietní stravování prostřednictvím 14 provozoven (školních jídelen) pro žáky a pracovníky 13 základních škol, pracovníky ÚMČ Praha 10 a další subjekty včetně několika mateřských, středních a vyšších odborných škol.

Denně připraví zhruba 8 tisíc obědů , což z ní – co do počtu klientů – činí dost možná největší organizaci zřízenou Městskou částí Praha 10. Z našich průzkumů navíc vyplývá, že jedna z prvních otázek, směrovaných na dítě po jeho příchodu ze školy, zní: „Co jsi měl/měla k obědu?“ Výsledky naší práce tak od pondělí do pátku hodnotí bezmála 20 tisíc obyvatel Prahy 10. Kvalita a úroveň školního stravování je současně jedním z klíčových faktorů, který rodiče berou v potaz při výběru školy.

Z odborné debaty na MŠMT letos v únoru vzešla potřeba získat přesné údaje o školním stravování v zemi, analyzovat ho a připravit návrhy potřebných změn. Za tímto účelem vznikly na základě nominace ze strany odborné veřejnosti tři pracovní skupiny zaměřené na kvalitu, vzdělávání a evaluaci. Oficiálně jsem byl nominován do skupiny Kvalita.

Kvalita v systému školního stravování je klíčovým parametrem, který by měl být průběžně sledován a hodnocen. V konkrétních oblastech však vůbec není definována, takže ji ani nelze jasně vyžadovat, vyhodnocovat a kontrolovat. Existují příklady dobré praxe na straně škol, zařízení školního stravování, ředitelů i zřizovatelů, které jsou inspirativní a uchopitelné. Je evidentní, že někde kvalitu dodržovat lze, jinde nikoli. Strávníci by však měli mít nárok na shodnou kvalitu. Právě snaha dosáhnout výše uvedeného mě už před lety vedla k postupným, v součtu však zásadním změnám ve fungování organizace. Ty se záhy projevily i na jejích výsledcích. V tuzemských podmínkách ojedinělý, komplexní přístup ke školnímu stravování, zahrnující kromě vysoce kvalitních pokrmů, nabízených v rámci Sjednoceného jídelního lístku, také péči o kulturu stravování, snahu o šetrný přístup k přírodním zdrojům, uživatelsky přátelský systém výběru a objednávání pokrmů či důraz na průběžné vzdělávání zaměstnanců, nám už přinesl řadu ocenění. Inovativní aktivity, které jsou naším know-how, cílí do stejných tří oblastí jako odborné skupiny při MŠMT.

Už v roce 2014 nám MŠMT adresovalo děkovný dopis za pozitivní kroky v oblasti školního stravování, o rok později jsme získali 2. místo na mezinárodní konferenci u příležitosti 70. výročí školního stravování ČR a SK (podrobnější údaje a přehled dalších ocenění k nahlédnutí pod textem). V boření mýtů a stereotypů, jsme pokračovali i nadále a v posledních letech jsme se stali těmi, kdo určují trendy a od nichž se poměřuje nejvyšší možná kvalita.

Výsledky, kterých jsme až dosud dosáhli, pak vedly k mému nynějšímu přizvání k účasti na rekonstrukci systému školního stravování v celé republice. Velmi mě těší, že svými znalostmi a zkušenostmi mohu přispět ke zlepšení situace v oblasti, která byla obecně velmi dlouho opomíjena. Jsem také velmi rád, že současně mohu napomoci i k dalšímu šíření dobrého jména naší městské části.

Mgr. Jaroslav Vrtiška,

ředitel organizace

Ocenění udělená organizaci ŠJ, Praha 10:

  • 2014 – 2. místo na V. ročníku festivalu profesionální gastronomie – HOLLIDAY WORLD + GASTRO TOUR 02/2014
    • za salátové/zeleninové bufetové bary ve školním stravování
    • za projekt na popularizaci luštěnin v moderním zdravém jídelníčku ve školních jídelnách „Hlavně (ne)říkejte zdravě…“
  • 2014 – děkovný dopis z MŠMT ČR za pozitivní kroky a realizace v oblasti školního stravování v roce 2014
  • 2015 – 2. místo na mezinárodní konferenci u příležitosti 70. výročí školního stravování ČR a SK – Nejlepší zřizovatel školní jídelny a školního stravování (ocenění za mimořádné úspěchy v rámci managementu při zajišťování školního stravování)
  • v letech 2015 až 2020 několik ocenění na kulinářských a gastronomických soutěžích našich kuchařů.