PROMINUTÍ STRAVNÉHO – BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM – POKRAČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti a Usnesením č. 5/67 ze dne 22.6.2023 bylo umožněno školám a školským zařízením pokračovat v realizaci i ve školním roce 2023/2024.

Čtěte prosím zdehttps://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Kdy, kde a koho můžete žádat:

Žádosti přijímá nejpozději do 22. září 2023. 

Vedoucí školní jídelny, kde je vaše dítě zapsáno ke stravování (kontakty na jednotlivé školní jídelny naleznete v Kontaktech).

 • denně od 7:30 do 14:00 (do 22. září 2023)
 • žádosti prosím předávejte na k tomu určeném formuláři
 • žádosti předávejte osobně (nikoli elektronicky) přímo vedoucí školní jídelny, kde je vaše dítě přihlášeno ke stravování
 • v případě potřeby kontaktujte telefonicky Vedoucí školní jídelny

Podmínky:

 1. Žadatel má trvalý pobyt​​ na území hl. m. Prahy.
 2. Žadatel zároveň splňuje alespoň jeden z následujících bodů:
 • pobírá příspěvek či doplatek na bydlení;
 • pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • pobírá přídavek na dítě;
 • pobírá dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

Poučení:

Na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok. Ředitel není povinen zkoumat finanční situaci rodiny, jedná v dobré víře a na základě žádosti a čestného prohlášení zákonného zástupce.