Zavedli jsme ONLINE přihlášku ke školnímu stravování a zřízení stravovacího účtu, zjednodušili proces a snížili „papírování“

Organizace Školní jídelna Praha 10 připravila pro zájemce o stravování novinku, která výrazně zjednodušila a urychlila proces přihlášení se k odběru školního stravování. Místo systému „papírových přihlášek“, známého z naprosté většiny jídelen na základních školách, mohou klienti naší organizace využít elektronickou přihlášku.

S pomocí nového internetového nástroje tak budou moci vše vyřídit na dálku odkudkoli a za pár minut. Systém jsme spustili již v červnu 2019 a tento rok se nám opět velmi osvědčil.

„Elektronickou přihlášku používají co jsem zjišťoval zejména vysoké školy, ale pokud jde o stravování žáků základních škol, soudím, že budeme možná první v republice. Už z prvních reakcí bylo zřejmé, že rodiče našich hlavních strávníků, žáků základních škol, novinku velmi vítají. Dosavadní proces přihlašování ke stravování byl totiž zbytečně zdlouhavý a neodpovídal požadavkům dnešní doby. Přihlášku bylo nutné vytisknout, předat zákonným zástupcům, ručně vyplnit a podepsat a donést do školní jídelny, kde na podpis čekal ještě formulář poskytující souhlas s nakládání s osobními údaji a provozní řád. Pak se muselo počkat na platbu a pak následovalo vydávání stravovacího čipu.  Celý proces jsem převedl do elektronické podoby a zavedl do praxe, takže rodiče vše vyřídí během chvilky několika kliknutími na počítači včetně platby. Strávník si zřídí stravovací účet takzvaně online. Stravovací čip si však stejně musí strávník vyzvednout osobně, ale v tom není žádný problém. Vítané ulehčení a úsporu času tato změna přinesla i pro vedoucí provozoven, kteří veškerá potřebná data dostanou zabezpečeně online v přehledné formě přímo do našeho systému,“ řekl ředitel organizace Školní jídelna Praha 10 Jaroslav Vrtiška.

Veškeré informace k elektronickým přihláškám zájemci již nyní  najdou na webových stránkách organizace www.sjp10.cz. Seznámit se zde také mohou s novým Vnitřním provozním řádem školní jídelny. Ten kromě jiného podrobně upravuje způsob a zásady přihlašování a odhlašování stravy, cenu stravného a způsob jeho platby, definuje jídelní lístek a dietní stravování či vymezuje vlastní organizaci stravování a konzumace jídla.