Vnitřní kontroly prokázaly nezávadnost masa zpracovávaného v našich provozovnách

V návaznosti na první informace o možném výskytu závadného polského hovězího masa na českém trhu nařídil ředitel organizace Školní jídelna Praha 10 , Mgr. Jaroslav Vrtiška okamžitou kontrolu, která by vyloučila, že se toto maso dostalo do některé z našich provozoven.

Výsledky auditu prokázaly, že námi zpracovávané maso pochází výhradně z prověřených, průběžně kontrolovaných zdrojů a jeho konzumace je naprosto bezpečná.

Kontroly na všech 17 provozovnách naší organizace se uskutečnily v době od 18. do 27. února. Interní audit provedl externí odborník na oblast produktů živočišného původu – masa a vajec.  Cílem bylo prověřit původ masa a vajec, dodržování legislativních podmínek při příjmu a rovněž skladování a zpracování masa a vajec na každé provozovně. Kontrola neodhalila žádné nedostatky a výsledek auditu prokázal, že stav ve všech našich provozovnách plně odpovídá platné legislativě.

Naše organizace provádí interní audity zaměřené na dodržování legislativních předpisů a správné výrobní a hygienické praxe, zejména v oblastech příjmu, skladování potravin, výroby a výdeje pokrmů, pravidelně, dvakrát ročně. Další audity provádíme Ad hoc s ohledem na situaci na trhu a nenadálá provozní rizika.

Právě informace, že z Polska či jiných zdrojů neznámého původu se k českým zákazníkům mohlo dostat maso z nemocných či dokonce uhynulých krav, vedly k rozhodnutí nečekat na kroky či pokyny příslušných státních orgánů, ale okamžitě provést vlastní kontroly. Oprávněnost našeho rozhodnutí posléze potvrdilo i odhalení salmonely v části polského masa.