Provoz jídelen v době Podzimních prázdnin 26 až 30.10.2020

Vážení strávníci,

i přes nelepšící se epidemiologickou situaci v zemi a z ní vyplývající komplikace jsme schopni a připraveni nabízet Vám kvalitní pokrmy, na které jste zvyklí. Po týdnu školního volna jsme v pondělí opět naskočili do plného provozu a v průměru pro Vás připravili k odběru téměř 1300 obědů denně.

Po dobu tzv. podzimních prázdnin 26 až 30.10.2020, zajišťovaly potřebný provoz čtyři provozovny. Školní jídelna U Roháčových kasáren a Jídelna Vršovická zajišťovala závodní stravování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 10, Školní jídelna Břečťanová autoobědy pro seniory CSOP Praha 10 a Školní jídelna Olešská pak stravu pro MŠ Mrštíkova, Barevnou školičku, Klub K2 a Skalníček. Zaměstnanci provozoven Kodaňská a Nad Vodovodem byli v této době v karanténě. Přesto se nám i v těchto provozovnách podařilo zajistit všechny úkony, které jsme na období snížených nároků na přípravu stravy naplánovali.

V jednotlivých provozovnách se uskutečnily revize a kontroly plynových a elektrických zařízení a spotřebičů, kontroly výtahů a v provozovnách ŠJ V Rybníčkách, ŠJ U Roháčových kasáren a ŠJ Gutova byly instalovány nově pořízené varné technologie. Byly provedeny potřebné opravy a údržba, generální úklid včetně sanitačního úklidu a dezinfekce a také inventarizace majetku. V neposlední řadě proběhly pravidelné kontroly skladů potravin z hlediska doby trvanlivosti a data spotřeby a prověrky v oblasti bezpečnosti práce.

Všechny naše provozovny jsou tak po technické stránce připraveny řádně. I nadále budeme usilovat o to, aby zůstaly schopné plného provozu i po personální stránce a my Vám tak mohli stravování dále zajištovat .

Mgr. Jaroslav Vrtiška

ředitel organizace