Poděkování ředitele zaměstnancům organizace za práci v roce 2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,

brzy končí rok plný nečekaných zvratů, nejistoty i obav. Ale také končí rok, který byl prověrkou naší ukázněnosti, disciplíny a vzájemné ohleduplnosti. Rád bych Vám v této souvislosti vyjádřil své uznání a poděkování. I díky Vaší práci a Vašemu osobnímu nasazení se nám toto období podařilo zvládnout. A nejen to: troufám si říci, že z něj vycházíme i o něco silnější.

Jak víte, loňský rok byl pro naši organizaci velmi úspěšný. Získali jsme řadu ocenění a učinili další krok ke zcela novému vnímání školního stravování. Jsem proto velmi rád, že se nám letos – koronaviru navzdory – podařilo na tento trend navázat. I v úzkém koridoru, vymezeném mantinely protiepidemických opatření, jsme našim zákazníkům dokázali poskytovat služby, na které jsou zvyklí, a i přes složité podmínky jsme tyto služby i celé fungování naší organizace dokázali dále zlepšit.

Ať už jde o nový posun produktů naší kuchyně směrem k moderním trendům v gastronomii, nebo o pokračující vybavování jednotlivých provozoven novými technologiemi a vizuální proměny jídelen, či o přechod k elektronizaci firemních podkladů nebo o systémová, procesní či organizační opatření, společným jmenovatelem je vždy úsilí nás všech.

Za ztracené přitom rozhodně nelze považovat ani období, v němž jsme se nemohli naplno věnovat naší hlavní činnosti, tedy přípravě pokrmů. Každý den, včetně těch, kdy byly školy zavřené, jsme dokázali beze zbytku a účelně využít. To by ovšem nebylo možné bez dobrého týmu, bez spolupracovníků, na něž je možné se spolehnout a jimž na naší práci skutečně záleží.

Dovolte mi proto, abych Vám za Váš podíl na dosažených výsledcích a za Váš přínos ke společné věci upřímně poděkoval. Jsem přesvědčen, že překonáme i další překážky, které nás ještě možná čekají, a že je opět dokážeme přijmout jako výzvy, které nás posouvají dopředu.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a šťastný a úspěšný rok 2021.

Mgr. Jaroslav Vrtiška

ředitel organizace