Nová služba diety

Od 1.9.2015 přijímáme v našich školních jídelnách novou službu poskytování diet. Bude se jednat o dietu s omezením lepku, dietu šetřící a individuální diety, kdy se nejčastěji jedná o vyloučení potraviny, obsahující alergen, který u dítěte způsobuje alergickou reakci.

Dieta je běžně chápána jako omezení stravy s redukčním výsledkem. To je ale zavádějící, nesprávné
a velmi zúžené vnímání pojmu. Dieta je řízený příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení
specifického léčebného cíle. Tímto specifickým cílem je zlepšení kompenzace onemocnění, zmírnění
nebo odstranění obtíží pacienta (například vyloučením některých potravin či jejich součástí).
Současně musí splňovat i potřebu dostatečného příjmu živin a dalších esenciálních látek. Což je,
zejména v dětském věku velmi důležité, protože výživa dětí má sama o sobě svá specifika daná
potřebou živin a dalších látek nutných pro růst a vývoj dítěte a dorostu.

 

Organizace má kvalifikovaného nutričního terapeuta, který vyhovuje zákonu 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních.  Nutriční terapeut je odborný konzultant pro případ jakékoliv potřeby související s dietním stravováním ve školní jídelně.

 

Povinnosti strávníka při poskytování diet:

– Potvrzení od lékaře pediatra, které rodič předá vedoucí školní jídelny.

– V případě jakýchkoliv změn zdravotního stavu v průběhu školního roku musí strávník přinést nové potvrzení od lékaře pediatra.