Necháme o skladbě stravy rozhodovat děti?

Začátek roku 2019 byl v naší organizaci, Školní Jídelna Praha 10, p.o., ve znamení rozsáhlého průzkumu spokojenosti strávníků. Celkové hodnocení spokojenosti žáků na třinácti ZŠ s čerpanou stravovací službou ze vzorku 1389 strávníků činilo skvělou průměrnou známku 2, tedy chvalitebně (školní známkování 1-5). S detailním hodnocením vás ještě seznámíme, ale o několik poznatků z průzkumu se s vámi podělíme už nyní.

Z doplňujících poznámek šetření – co vám ve školní jídelně nejvíce či nejméně chutná – vyplynulo, že zavděčit se opravdu všem je prakticky nemožné. Nejen, že odpovědi na tyto otázky jsou často zcela protichůdné, ale ta jídla, která si všechny děti jednoznačně přejí, by vedla k  omezení sortimentu na pizzu, hamburgery, knedlíky a těžké omáčky. Naopak, z jídelníčku by zcela vymizely ryby, veškeré luštěniny a tepelně upravená zelenina.

Opravdu bychom chtěli, aby naše děti jedli podle své chuti?

Chceme připustit jejich ohrožení cukrovkou a dalšími civilizačními chorobami?

Vždyť podle dostupných pramenů je u nás od roku 1980 vzrostl počet nemocných cukrovkou 2,5krát a pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní, bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan Česka bez ohledu na věk!

Jak se tedy k vleklému problému oblíbenosti či spíše neoblíbenosti některých surovin a jídel postavit? Jedna z cest, která se u nás jasně osvědčila, je zavádění salátových, zeleninových a ovocných barů, které, jak dokazuje mimo jiné i náš průzkum, si děti velmi oblíbily.

Druhá, ta náročnější, je přizpůsobit receptury tak, aby výše zmíněné suroviny, jejichž skladbu nám určuje i často zpochybňovaný spotřební koš, byly pro děti upraveny populární formou a hlavně tak, aby si je oblíbily. V neposlední řadě je pak i na samotných rodičích, aby podpořili naše snažení a s dětmi o zdravém jídle doma přinejmenším mluvili.

Držte nám palce v naší nelehké, ale důležité práci.