GDPR – zásady zpracování

informační povinnost ŠJP10