Splnili jsme podmínky recertifikačního auditu

Naše organizace získala certifikát ISO 9001:2016.

Organizace Školní jídelna, Praha 10 splnila při recertifikačním auditu požadavky systému managementu, který byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016
Organizace obhájila vydaný certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 a na základě auditu jí byl vydán certifikát ČSN EN ISO 9001:2016.