Školní jídelna Praha 10

Vážení strávníci,
dovolte, abychom Vás seznámili s možnostmi webových stránek www.sjp10.cz.

  • Pro objednávku stravy klikněte na  “OBJEDNÁVKA“ v pravé horní části stránky a vyberte název provozovny, na které chcete stravování objednat.Další cesta pro objednávku stravy je v hlavní navigačním menu kliknout na pole „PROVOZOVNY“ , vyberte název provozovny a pokračujte v objednávce stravy.
  • Ceník stravného naleznete v sekci “ KE STAŽENÍ“  v hlavní navigační liště. Další dokumenty pro tuto sekci pro Vás připravujeme…
  • V záložce „ÚVOD“ se dozvíte informace a shrnutí o vzniku organizace, aktuality a slovo ředitele organizace.
  • V sekci „ŠKOLNÍ JÍDELNA“ se seznámíte s našimi vizemi, podstatou sjednoceného jídelního lístku a metodikou stravovacích komisí.
  • Jednotlivé školní jídelny a jejich popis, kontakt a charakteristiku naleznete v sekci „PROVOZOVNY“, kde také můžete jednotlivé provozovny hodnotit a vyjádřit svojí spokojenost/nespokojenost., čímž se sami podílíte na zlepšení našich služeb. Za Vaše komentáře Vám děkujeme.

A konečně, máte-li jakýkoli dotaz ke stravování, bez váhání kontaktujte naši nutriční terapeutku na email: diety@sjp10.cz nebo na info@sjp10.cz.

V dalších nově vznikajících sekcích, na kterých pracujeme, Vám budeme poskytovat informace související s chodem organizace a důležité zprávy pro strávníky.Křeček doporučuje