Stravovat se zdravě i chutně může být jednoduché

Objednání stravy

Zeleninový salát

Internetová aplikace umožňuje nejen objednání jídla, ale lze si v ní také zobrazit stav vyúčtování, přehled odebraných jídel, zjistit si výši kreditu apod.
Pokud jste novým klientem školních jídelen, je nutné nejprve vyplnit tento formulář a odnést ho osobě, která vykonává funkci vedoucí/ho provozovny.

Šj Břečťanová

Vedoucí: Jana Zapletalová
Telefon: 272 653 697
Mobil: 774 450 022
Email: brectanova@sjp10.cz

Objednat


Šj Jakutska

Vedoucí: Irena Benešová
Telefon: 272 730 956
Mobil: 774 450 026

Email: jakutska@sjp10.cz

Objednat


Šj Olešská

Vedoucí: Jana Rakovanová
Telefon: 274 772 828
Mobil: 774 450 029
Email: olesska@sjp10.cz

Objednat


Šj U Roháčových kasáren

Vedoucí: Miroslav Beneš
Telefon: 267 311 794
Mobil: 774 450 025
Email: urohacovychkasaren@sjp10.cz

Objednat


Šj Brigádníků

Vedoucí: Milena Mengerová
Telefon: 274 772 917
Mobil: 774 450 021
Email: brigadniku@sjp10.cz

Objednat


Šj Kodaňská

Vedoucí: Eva Ludvíková
Telefon: 271 722 017
Mobil: 774 450 027
Email: kodanska@sjp10.cz

Objednat


Šj Vladivostocká

Vedoucí: Dana Procházková
Telefon: 272 733 776
Mobil: 774 450 034
E-mail: vladivostocká@sjp10.cz

Objednat


ŠJ U Vršovického nádraží

Vedoucí: Jiřina Straková
Telefon: 271 746 922
Mobil: 774 450 032
Email: uvrsovickehonadrazi@sjp10.cz

Objednat


Šj Gutova

Vedoucí: Blanka Třešňáková
Telefon: 274 813 923
Mobil: 774 450 023
Email: gutova@sjp10.cz

Objednat


Šj V Rybníčkách

Vedoucí: Alena Nekolová
Telefon: 274 814 363
Mobil: 774 450 033
Email: vrybnickach@sjp10.cz

Objednat


Šj Švehlova

Vedoucí: Jana Richterová
Telefon: 272 651 251
Mobil: 774 450 030
Email: svehlova@sjp10.cz

Objednat


Šj Hostýnská

Vedoucí: Dana Třísková
Telefon: 274 774 566
Mobil: 774 450 024
Email: hostynska@sjp10.cz

Objednat


Šj Nad Vodovodem

Vedoucí: Lucie Hůjová
Telefon: 274 772 090
Mobil: 774 450 028
Email: nadvodovodem@sjp10.cz

Objednat


MČ Vršovická

Vedoucí: Miroslav Beneš
Telefon: 267 093 690
Mobil: 734 442 654
Email: stravovani@sjp10.cz

Objednat


Jídelní lístek

1.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

2.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

3.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

4.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

Vytvoření sjednoceného jídelního lístku  je samo o sobě důkazem, že organice velmi dbá o dodržování všech zásad školního stravování a plnění spotřebního koše.

Sjednocený jídelní lístek má následující pravidla:

 • každá z vedoucích provozoven školního stravování je povinna vařit polévku a dvě hlavní jídla
 • každá vedoucí má svobodu si k jednotlivým hlavním jídlům zvolit přílohu jakou uzná za vhodné (dražší, levnější, více/méně nutričně vydatnou)
 • každá vedoucí provozovny má svobodu si definovat které ze dvou hlavních jídel bude mít při objednávkách strávníků č. 1 a který pokrm bude číslo 2.
 • každá vedoucí provozovny je povinna dbát výživových a nutričních hodnot a dle vlastního finančního sledování k obědu doplňovat  další pochutiny pro zpestření stravy (čerstvé bylinky, různorodé nápoje, ovoce a zeleninu kusově nebo saláty, dezerty, mléčné výrobky….atd.)

Jeho dalším efektem je, že právě díky sjednocenému jídelnímu lístku teprve můžeme sdílet a sjednocovat data a vyhodnocovat a efektivně sledovat hospodaření organizace. V dalším případě a právě díky sjednocenému JL, kdy hlavní pokrmy jsou na několika provozovnách co do hlavní suroviny stejné, odpovídajícím způsobem tlačit dodavatele k co nejlepší kvalitě a speciálním nabídkám.

Sjednocený jídelní lístek neplatí v současné době pro tyto provozy:  ŠJ U Roháčových kasáren, ŠJ Hostýnská, ŠJ Švehlova, Sámova a Zvonková.

Výhody z pohledu řízení a vedení firmy:

 • Zavedení jednotného systému stravování
 • Nastavení jednotných receptur a postupů při výrobě jídla (použité suroviny a stručný technologický postup)
 • Nastavení jednotného kalkulačního listu
 • Zcela jasná a zřetelná cena za jednotku
 • Cílem je také sjednotit vzhled pokrmu, inventář a způsob podávání hostovi v odbytovém středisku.
 • Sjednocení pracovních pomůcek
 • Lepší koordinace při zařazování jídel méně pracných, lehkých, nízkokalorických a méně finančně nákladné, případně sezónních
 • Sjednocení názvů jídel a jejich popis: správné názvy dle receptur a kalkulačního listu (druh masa,způsob úpravy, použité ingredience)
 • Jednotná archivace po kontrolní a dozorové orgány státní správy
 • Vhodný marketingový nástroj pro podporu prodeje
 • Snaha personálu zachovat si vlastní identitu

Výhody z pohledu provozu:

 • Zlepšení orientace a rozhodování personálu

Odstranění složitostí při přípravě pokrmů (jednoduchost přípravy, snížení času při přípravě).

Organizace školní jídelna si velmi dobře uvědomuje, jak je důležité získávat zpětnou vazbu na kvalitu stravy od svých strávníků. Proto přišla s návrhem, jak se tyto informace dozvědět.

 • zřízení stravovacích komisí z řad školy a strávníků,
 • zavedení knihy pochval a stížností na jednotlivé jídelny,
 • vytvoření hodnotícího nástroje na internetových stránkách organizace, který bude známkovat jednotlivé jídelny a vyjadřovat spokojenost strávníka.

Ze strany ŠJP10 byl nabídnut závazek, kterým se organizace zavazuje účastnit termínů konání stravovacích komisí, řešit vznesené nedostatky a požadavky a to za účasti ředitele a výživového odborníka. Ve druhém případě se organizace zavazuje pravidelně kontrolovat knihu pochval a stížností ve smyslu odstranění uvedených požadavků na nápravu.

Jako důkaz podpory v oblasti získávání názoru a hodnocení kvality a úrovně stravy stran strávníků, organizace do svých internetových stránek ke každé provozovně zapracovala nástroj, který umožňuje strávníkovi komentovat, známkovat a svobodně se vyjádřit k oblastem:

 • Chuť jídla
 • Kvalita surovin
 • Servis pokrmů na talíř
 • Ochota a vřelost personálu kuchyně
 • Prostředí jídelny
+ Aktuální jídelníček

1.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

2.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

3.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

4.6.2016

Na tento den není jídelní lístek.

+ Sjednocený jídelní lístek

Vytvoření sjednoceného jídelního lístku  je samo o sobě důkazem, že organice velmi dbá o dodržování všech zásad školního stravování a plnění spotřebního koše.

Sjednocený jídelní lístek má následující pravidla:

 • každá z vedoucích provozoven školního stravování je povinna vařit polévku a dvě hlavní jídla
 • každá vedoucí má svobodu si k jednotlivým hlavním jídlům zvolit přílohu jakou uzná za vhodné (dražší, levnější, více/méně nutričně vydatnou)
 • každá vedoucí provozovny má svobodu si definovat které ze dvou hlavních jídel bude mít při objednávkách strávníků č. 1 a který pokrm bude číslo 2.
 • každá vedoucí provozovny je povinna dbát výživových a nutričních hodnot a dle vlastního finančního sledování k obědu doplňovat  další pochutiny pro zpestření stravy (čerstvé bylinky, různorodé nápoje, ovoce a zeleninu kusově nebo saláty, dezerty, mléčné výrobky….atd.)

Jeho dalším efektem je, že právě díky sjednocenému jídelnímu lístku teprve můžeme sdílet a sjednocovat data a vyhodnocovat a efektivně sledovat hospodaření organizace. V dalším případě a právě díky sjednocenému JL, kdy hlavní pokrmy jsou na několika provozovnách co do hlavní suroviny stejné, odpovídajícím způsobem tlačit dodavatele k co nejlepší kvalitě a speciálním nabídkám.

Sjednocený jídelní lístek neplatí v současné době pro tyto provozy:  ŠJ U Roháčových kasáren, ŠJ Hostýnská, ŠJ Švehlova, Sámova a Zvonková.

+ Výhody sjednoceného JL

Výhody z pohledu řízení a vedení firmy:

 • Zavedení jednotného systému stravování
 • Nastavení jednotných receptur a postupů při výrobě jídla (použité suroviny a stručný technologický postup)
 • Nastavení jednotného kalkulačního listu
 • Zcela jasná a zřetelná cena za jednotku
 • Cílem je také sjednotit vzhled pokrmu, inventář a způsob podávání hostovi v odbytovém středisku.
 • Sjednocení pracovních pomůcek
 • Lepší koordinace při zařazování jídel méně pracných, lehkých, nízkokalorických a méně finančně nákladné, případně sezónních
 • Sjednocení názvů jídel a jejich popis: správné názvy dle receptur a kalkulačního listu (druh masa,způsob úpravy, použité ingredience)
 • Jednotná archivace po kontrolní a dozorové orgány státní správy
 • Vhodný marketingový nástroj pro podporu prodeje
 • Snaha personálu zachovat si vlastní identitu

Výhody z pohledu provozu:

 • Zlepšení orientace a rozhodování personálu

Odstranění složitostí při přípravě pokrmů (jednoduchost přípravy, snížení času při přípravě).

+ Hodnocení kvality stravy

Organizace školní jídelna si velmi dobře uvědomuje, jak je důležité získávat zpětnou vazbu na kvalitu stravy od svých strávníků. Proto přišla s návrhem, jak se tyto informace dozvědět.

 • zřízení stravovacích komisí z řad školy a strávníků,
 • zavedení knihy pochval a stížností na jednotlivé jídelny,
 • vytvoření hodnotícího nástroje na internetových stránkách organizace, který bude známkovat jednotlivé jídelny a vyjadřovat spokojenost strávníka.

Ze strany ŠJP10 byl nabídnut závazek, kterým se organizace zavazuje účastnit termínů konání stravovacích komisí, řešit vznesené nedostatky a požadavky a to za účasti ředitele a výživového odborníka. Ve druhém případě se organizace zavazuje pravidelně kontrolovat knihu pochval a stížností ve smyslu odstranění uvedených požadavků na nápravu.

Jako důkaz podpory v oblasti získávání názoru a hodnocení kvality a úrovně stravy stran strávníků, organizace do svých internetových stránek ke každé provozovně zapracovala nástroj, který umožňuje strávníkovi komentovat, známkovat a svobodně se vyjádřit k oblastem:

 • Chuť jídla
 • Kvalita surovin
 • Servis pokrmů na talíř
 • Ochota a vřelost personálu kuchyně
 • Prostředí jídelny

Ceník

Ceny stravného platné od 1.1.2016 u jednotlivých kategorií strávníků

Novinky a nutriční poradna

Ocenění pro naše jídelny

Městská část Praha 10 je druhým nejlepším zřizovatelem školních jídelen v České republice. Obdrželi jsme ocenění (2.místo) na Mezinárodní konferenci k 70.výročí školního stravování, konané v říjnu 2015.

Více

Nová služba diety

Od 1.9.2015 přijímáme v našich školních jídelnách novou službu poskytování diet. Bude se jednat o dietu s omezením lepku, dietu šetřící a individuální diety, kdy se nejčastěji jedná o vyloučení potraviny, obsahující alergen, který u dítěte způsobuje alergickou reakci.

Více

Projekt obědy pro děti

Naše organizace se zapojila do projektu obědy pro děti, kterým je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Více

Oznámení

Milí rodiče, žáci, strávníci,

V současné době probíhá na Základní škole  Jakutská, V Rybníčkách, Eden a U Vršovického nádraží rozsáhlá stavební rekonstrukce školních kuchyní. MČ Praha 10 na základě jejich špatného technického stavu od začátku prázdnin do poloviny měsíce října komplexně modernizuje jejich prostory.

Více

O nás

Naše organizace spravuje v současné době 16 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, 3 mateřské školky a klienty sociálních zařízení CSOP, LDN a MČ Praha 10. Denně obsloužíme v průměru 7 000 strávníků, o které se stará 127 našich zaměstnanců.  Naši zaměstnanci v rámci zlepšování kvality stravování a služeb absolvují každoročně školení např. o Bezpečnosti práce,  o Hygienickém minimu nebo o Systému kritických bodů (HACCP) v provozech veřejného stravování.

Na všech provozovnách nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel a každá provozovna zajišťuje z řad svých zaměstnanců dozor na jídelně v době výdeje obědů.  Řídíme se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách.  Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto nám umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

V cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu , znění školského zákona 561/2004 a  vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

Organizace chce poskytovat svým strávníkům kvalitní pokrm vyrobený z kvalitních surovin a chce eliminovat produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel. V dalších činnostech bude organice nadále svým zaměstnancům poskytovat pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců  pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních  technologií.  Vzdělávání našich zaměstnanců považujeme za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi. V neposlední řadě bude organizace omlazovat staré a již nevyhovující výrobní stroje a zařízení na jednotlivých provozech a v roce 2013 provede kompletní rekonstrukci  třech provozoven v době letních prázdnin.  

Věříme, že tato opatření vedou ke zkvalitnění školního stravování a spokojenosti strávníků…

Ředitel organizace
Mgr. Jaroslav Vrtiška
tel.: +420  267 093 540
email: vrtiska@sjp10.cz

Kancelář ředitele, asistentka
Zdena Říčařová

tel.: +420  267 093 540
email: asistentka@sjp10.cz

Nutriční terapeutka
Adriana Michalcová, DiS

tel:  +420 734 837 354
email: diety@sjp10.cz

+ Kdo jsme

Naše organizace spravuje v současné době 16 provozoven a zabezpečuje tak na Praze 10 stravování pro 13 základních škol, 3 mateřské školky a klienty sociálních zařízení CSOP, LDN a MČ Praha 10. Denně obsloužíme v průměru 7 000 strávníků, o které se stará 127 našich zaměstnanců.  Naši zaměstnanci v rámci zlepšování kvality stravování a služeb absolvují každoročně školení např. o Bezpečnosti práce,  o Hygienickém minimu nebo o Systému kritických bodů (HACCP) v provozech veřejného stravování.

Na všech provozovnách nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel a každá provozovna zajišťuje z řad svých zaměstnanců dozor na jídelně v době výdeje obědů.  Řídíme se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách.  Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale i ze strany Hygienické stanice Praha. Organizace zároveň zaměstnává vlastní nutriční terapeutku, které kontroluje jídelní lístky a provádí ochutnávky stravy. Toto nám umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.

+ Vize a cile

V cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu , znění školského zákona 561/2004 a  vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

Organizace chce poskytovat svým strávníkům kvalitní pokrm vyrobený z kvalitních surovin a chce eliminovat produkty, které spadají do kategorie polotovarů a různorodých dochucovadel. V dalších činnostech bude organice nadále svým zaměstnancům poskytovat pravidelné vzdělávací semináře v oblastech moderních trendů vaření a zdravé výživy a také školení zaměstnanců  pro oblast hygienických norem a používání moderních výrobních  technologií.  Vzdělávání našich zaměstnanců považujeme za velmi důležitý krok ke spokojenému strávníkovi. V neposlední řadě bude organizace omlazovat staré a již nevyhovující výrobní stroje a zařízení na jednotlivých provozech a v roce 2013 provede kompletní rekonstrukci  třech provozoven v době letních prázdnin.  

Věříme, že tato opatření vedou ke zkvalitnění školního stravování a spokojenosti strávníků…

+ Náš tým

Ředitel organizace
Mgr. Jaroslav Vrtiška
tel.: +420  267 093 540
email: vrtiska@sjp10.cz

Kancelář ředitele, asistentka
Zdena Říčařová

tel.: +420  267 093 540
email: asistentka@sjp10.cz

Nutriční terapeutka
Adriana Michalcová, DiS

tel:  +420 734 837 354
email: diety@sjp10.cz

Kontakt

Kontaktní informace

Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizace
Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon  Vršovická 68, 100 00 Praha 10

MetroUI-Other-Phone-icon Tel.: +420  267 093 540
1371093530 E-mail: asistentka@sjp10.cz
MetroUI-Other-Phone-icon IČ: 712 12 311
MetroUI-Other-Phone-icon DIČ: CZ 712 12 311

Centrální kancelář:
Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon MČ Praha 10, Vršovická 68, budova C, 1. patro, č. dveří 124

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva